Ý nghĩa Logo Công ty Mai Việt Anh

 

3.1 Biểu tượng Công ty theo kích thước tiêu chuẩn như sau:

 

 

 

 

 

 

3.2 Mô tả và cách dựng Logo:

Logo của Công ty là biểu tượng của đôi tay ôm quả địa cầu. Góc nhìn như compha một trụ với ý nghĩa kết nối toàn cầu và vươn ra thế giới. 

MVA là tên viết tắt của công ty, một lần nữa khẳng định thương hiệu của Mai Việt Anh 

 

3.2 Màu sắc và ý nghĩa: 

 – Màu xanh chủ đạo với ý nghĩa là sự sống luôn tiếp diễn tại trái đất này. Với mong muốn mang ý nghĩa năng động và ước vọng bay cao. Đây cũng là màu xanh của hy vọng, hòa bình và đoàn kết. 

–  Với lĩnh vực Dược Phẩm – Vật Tư Y Tế thì màu xanh còn có ý nghĩa của sự chăm sóc thầm lặng.

Màu đỏ trong logo chính là sự nhiệt huyết và ý chí phấn đấu của tập thể luôn xông pha trên mọi mặt trận. Luôn sẵn sàng truyền năng lượng & cảm hứng cho những người chung quanh mình & sãn sàng kết nối để cộng thêm giá trị cho nhau.